Tel: +421 (0) 904 631 060 | Liquid Academy s.r.o., Jégeho 10, 821 08 Bratislava

@: office@liquidacademy.sk

Top

WSET certifikované kurzy o destilátoch

WSET Level 1 Spirits

WSET Level 1 Award in Spirits

Úvodný kurz do sveta destilátov pre tých, ktorí začínajú svoju profesnú kariéru resp. pre nadšencov a milovníkov destilátov.

Pre jednotlivcov-nováčikov v segmetne destilátov, táto kvalifikácia ponúka názorný úvod do sveta destilátov. Naučíte sa rozpoznať hlavné štýly cez zrak, čuch a chuť pričom pochopítekľúčové faktory ovplyvňujúce arómu a chuť. Po úspešnom absolvovaní obdržíte certifikát a odznak

Čo sa naučíte:

 • základné princípy produkcie destilátov
 •  základné tipy a štýly destilátov 
 • ako servírovať destiláty
 • faktory ovplyvňujúce chuť destilátov
 • ako opísať destiláty s použitím WSET Level 1 Systematic Approachto Tasting Spirits® (SAT)

Celková dĺžka kurzu: 6 hodín (prezenčnou formou pod vedením lektora resp. on-line výukou – viac info o online štúdiu tu: WSET Level 1 online study)

Cena kurzu: 219EUR (on-line verzia 159EUR)

Kompletná špecifikácia: WSET Level 1 Award in Spirits Specification


WSET Level 2 Award in Spirits

Kurz pre širokú škálu poslucháčov od začiatočníkov po pokročilých odhaľujúci problematiku destiláov a likérov určený pre profesionálov pracujúcich v tomto segmente a zároveň pre nadšencov destilátov.


Kurz pre jednotlivcov ktorý chcú rozvinúť svoje poznanie o destilátaoch a likéroch, kde sa naučíte fundamentálne pridncípy metód produkcie jednotlivých pruduktov a základné suroviny spolu s ich využitím pri produkcii jednotlivých štýlov destilátov. Naučíte sa tiež kľúčové praktiky a princípy servírovania destilátov spolu s ich využitím v cocktailoch. Úspešný absolvent obdrží WSET certifikát a odznak. Taktiže bude môcť využívať príslušné WSET certifikačné logo vo svojom podpise.

 Čo sa naučíte:

 • Ako metódy produckie ovplyvňujú charakteristiky destilátov a likérov
 • Charakteristiky principiálnych medzinárodných destilátov a likérov
 • Ako opísať destiláty s použitím degustačného slovníka WSET Level 2 Systematic Approach to Tasting Spirits® (SAT)
 • Celková dĺžka kurzu: 26 hod. (z toho 14 hod. prezenčnou formou pod vedením lektora resp. on-line výukou – viac info o online štúdiu tu: WSET Level 2 Online study)

Cena kurzu: 590EUR (on-line verzia 450EUR)

Kompletná špecifikácia: WSET Level 2 Award in Spirits Specification


WSET Level 3 Spirits

WSET Level 3 Award in Spirits

WSET Level 3 Award in Spirits je výrazne pokročilá úroveň kvalifikácie pre profesionálov a nadšencov, ktorí požadujú detailné chápanie všetkých svetových destilátov a chcú rozvinúť degustačné schopnosti destilátov ako ich exaktne opísať a ohodnotiť ich kvalitu.

 • Táto kvalifikácia je plynulým pokračovaním a stavia na vedomostiach získaných v Level 2 Award in Spirits. Získate hlboké teoretické vedomosti a chápanie techník používaných v produkcii destilátov, od procesovania surovín na destiláciu až po post-destilačné operácie. Vďaka kombinácii degustácie a aplikácie teoretických vedomostí sa naučíte ako zodpovedne opísať prečo jednotlivé destiláty vyzerajú a chutia ako chutia a tiež ako a prečo sa jednotlivé destiláty od seba odlišujú. Úspešný absolvent získa tiež certifikát, odznak a budete môcť používať WSET Logo prislúchajúce vašej úrovni vzdelania.

 Čo sa naučíte:

Unit 1

 • Detailné pochopenie techník používaných pri produkcii destilátov:
  • spracovanie surovín pri výrobe destilátov
  • alkoholickú fermentáciu
  • destiláciu
  • post-destilačné praktiky
 • Faktory ovplyvňujúce štýly a kvalitu destilátov vďaka detailnému štúdiu jedenástich kľúčových typov destilátov:
  •  Škótska Whisky
  • Bourbon
  • Ražná Whiskey
  • Tennessee Whiskey
  • Cognac
  • Armagnac
  • Caribbean rum
  • Tequila
  • Mezcal
  • Vodka
  • Gin
 • Prehľad o 23-och dodatočných kategóriách destilátov, zameraný na:
  • princípy metód ich produkcie
  • kľúčové štýly
  • význam kľúčových označení na etiketách 

Unit 2

Celková dĺžka kurzu: 84 hodín (z toho 30 hodín prezenčnou formou pod vedením lektora resp. on-line výukou – viac info o online štúdiu tu: WSET Level 3 Online study)

Kompletná špecifikácia: WSET Level 3 Award in Spirits Specification