Tel: +421 (0) 904 631 060 | Liquid Academy s.r.o., Jégeho 10, 821 08 Bratislava

@: office@liquidacademy.sk

Top

Online kurzy WSET

Online kurzy WSET

    Mnoho záujemcov o štúdium resp. vzdelávanie sa v segmente vína, v našom regióne začalo čím ďalej tým tým viac využívať online kurzy. V zahraničí to je už pár rokov produkt s jasným umiestnením na trhu a rastúcim trendom dopytu. WSET Global so svojimi kurzami Award in Wines ako jedny z prvých začali online vzdelávanie ponúkať.

    V čase odoznievajúcej koronakrízy sa online vzdelávanie ukázalo ako veľmi efektívny nástroj a práve na WSET kurzy sme zaznamenali zvýšený dopyt po online vzdelávaní. Liquid Academy ponúka online WSET kurzy od svojho vzniku, čím je v podstate pionierom v strednej európe v tomto segmente. Medzi našich absolventov majoritu tvora samozrejme poslucháči zo Slovenska. K nim sa však už v úvodných kurzoch pridali študenti zo susedného Rakúska. No a tento rok sme zaznamenali nárast zahraničných dopytov, kde aktuálne máme niekoľko študentov (podotýkam, že viacerých štátnych príslušností 🙂 )  v Prahe a okolí, ba dokonca sme zaznamenali prelomenie rekordu najvzdialenejšieho študenta (vzdušnou čiarou to má do našej školy až takmer 1250km) z mesta nachádzajúceho sa na hranici Európy a Ázie.

    Možno sa viacerí z Vás pozastavíte – veď a čo skúška? Vďaka efektívnej práci a dovolím si povedať, že aj šikovnosti v WSET HQ priamo pod ktorých naša certifikovaná WSET škola – Liquid Academy spadá ako oficiálny poskytovateľ sa im podarilo sprevádzkovať nasledovný kontrolný software, ktorý má garantovať, že študenti prejdú testom korektne bez akýchkoľvek neželaných externých vplyvov a pomôcok:

 

    Takže aj tu platí staré známe: „vývoj nezastavíš“ vďaka čomu môžu profesionáli, ľudia pracujúci v segmente Gastro resp. pracujúci s vínom a v neposlednom rade aj vínomilci a konzumenti bažiaci po hlbšom poznaní a vyznaní sa vtom čo degustujú študovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek (samozrejme s nutnosťou prístupu na internet 🙂 ) podľa nálady resp. ich voľného času či pracovného vyťaženia. Čo je v dnešnej dobe nespornou výhodou!!

    A keďže vzdelanie je jeden zo základných bodov úspešnej kariéry a profesionality, využitie výdobytkov techniky vám cestu ja jeho absolvovaním zefektívni!!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.